Jak vybrat barvu penetrace Cemix?

18.10. 2022

Jak vybrat barvu penetrace Cemix?

Nejlepší penetrační nátěr pro vybraný barevný odstín? Přece ten ve stejné barvě! Výsledkem spojení probarevné penetrace Cemix s vaší omítkou je rovnoměrný barevný odstín na vaší zdi. Penetrace je také šetrná k původnímu povrchu, takže jej neodtrhne a je k okamžitému použití. Nemarněte čas a ušetřete!

Co je probarevná penetrace

Ideální volba pro pastovité omítky. Na výběr máte hned osm základních barev jako podklad pro intenzivní odstíny a jedno bílou základní barvu pro všechny světlé odstíny. Probarevná penetrace je vhodná zejména na rýhované struktury, kde je podklad viditelný. Podklad probarví tak, že působí jednolitým dojmem bez jakýchkoliv barevných odchylek. 

Penetrace Cemix vyrovnává absorpční charakteristiky a povrchové podmínky podkladu a také zabraňuje předčasnému vysychání povrchové úpravy. Díky obsahu kameniva pak výrazně zvyšuje přilnavost k omítce.

Jak vybrat penetraci

Předtím, než se pustíte do výběru vhodné penetrace, zkontrolujte si barevný odstín vaší omítky. Vycházet můžete buďto ze vzorníků Cemix duhově krásný a Cemix FASHION kolekce pro Váš dům nebo hledejte označení odstínu barvy na vašem kyblíku s omítkou.

Jakou probarevnou penetraci potřebujete? Každá Probarevná penetrace Cemix má své označení a je rozdělena dle užití barev: žlutá (ZL), okrová (OK), oranžová (OR), zelená (ZE), červená (CE), bílá (BI), modrá (MO), šedá (SE), hnědá (HN). Níže najdete přehled barevných odstínů omítek, pro které využijete některou z probarevných penetrací.

1. Barevné odstíny ze vzorníku Cemix duhově krásný 2. Barevné odstíny ze vzorníku Cemix FASHION kolekce pro Váš dům


! Penetraci BI (bílá) doporučujeme použít u vybraných odstínů pod zatírané omítky. Pro stejné odstíny v rýhované struktuře doporučujeme vždy užít odstín probarvené penetrace z nabídky.

Upozornění při aplikaci penetrace

  1. Povětrnostní podmínky – Minimální teplota pro zpracování 5 °C, maximální 30 °C. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.
  2. Požadavky na podklad – Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný,suchý, rovnoměrně nasákavý a vyzrálý. Musí mít ustálené pH. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.
  3. Příprava podkladu – V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na silně savé podklady použít nejdříve hloubkovou penetraci Cemix 2614. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.
  4. Příprava směsi – Nátěr před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem.
  5. Pokyny pro zpracování – Penetraci nanášejte pod omítky neředěném stavu, za pomoci válečku nebo štětky rovnoměrně na podklad. Při aplikaci pod nátěry na savé podklady se penetrace naředí 1:1 a aplikuje v jedné vrstvě.
  6. Ošetření po aplikaci – Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vysychá cca 12 hodin.

Nabídka Cemix Probarevná penetrace

Cemix PENETRACE PROBARVENÁ 8 kg 2610

Cemix PENETRACE PROBARVENÁ 24 kg 2610

Malířské potřeby Stavba