Odstranění mechu z dlažebních spár s nářadím od Gardeny

25.4. 2022

Odstranění mechu z dlažebních spár

Se správnými triky je odstranění mechu snadné. A co víc, můžete zabránit i jeho opětovnému výskytu.

Čištění spár mezi dlažebními kostkami

Za předpokladu, že nepoškodíte žádné rostliny rostoucí v blízkosti, můžete spáry přelít horkou vodou. Druhý den jednoduše odstraníte uschlý mech pomocí kartáče.

Vyplnění spár pískem

Vlhké a stinné spáry poskytují mechu ideální místo. Pokud tomu chcete předejít, vyplňte spáry každou sezónu střídavě pískem a štěrkem. Tím se nejen pravidelně odstraní výtrusy mechu a semena plevelů, ale také se umožní lepší odvádění povrchových vod, které zbavují mech o důležitý zdroj růstu.

Rada odborníka

Pro boj s mechem není vhodná sůl a slaná voda. A to z toho důvodu, že se hromadí v půdě a poškozuje ji. Proto je nutné se toho vyvarovat. Na druhé straně, ocet nepředstavuje problém, neboť je ekologický a rychle se rozkládá.

Usnadněte si práci kvalitním nářadím od Gardeny. U nás ho najdete vždy za STAVMI ceny!

Ukázat nářadí Gardena